Filters
Kategorie blogu
Close

Dr. Stoffmehl se stal novým předsedou Seldia

14,5 milionů lidí v Evropě prodává produkty prostřednictvím přímého prodeje. Evropa se tak po USA stává třetím největším trhem se zastoupením tohoto obchodního modelu a dosahuje vysoké důležitosti na pracovním trhu.

Členové vedoucí evropské asociace shromažďující společnosti přímého prodeje Seldia (European Direct Selling Association) si v říjnu 2016 zvolili v Bruselu nového předsedu na další dva roky.

Předsedou Seldia se stal Dr. Thomas Stoffmehl, CEO LR Health & Beauty, která je členem evropského spolku od roku 2011.

Úlohou Seldia je podporovat přímý prodej a starat se o to, aby instituce EU a přední evropští politikové rozpoznali jeho užitek a výhody a podporovali jeho vývoj.

Dr. Thomas Stoffmehl

Již v roce 2015 obdržela LR vytoužené ocenění Seldia Astra Award pro nejúspěšnější členskou společnost – nyní je náš CEO zvolen nejvýše postaveným manažerem Seldie. Na to můžeme být pyšnií! „Těším se na novou napínavou úlohu. Seldia je velmi dobře připravená na výzvy v příštích letech a patří mezi rozhodující asociace v Bruselu. V tomto smyslu platí, že chce aktivně zastupovat zájmy svých členů a prosazovat standardy pro přímý prodej.“ objasňuje Dr. Thomas Stoffmehl.

Coby předseda Seldia bude Dr. Thomas Stoffmehl společně s představenstvem Seldia intenzivně pracovat na tom, aby byl přímý prodej stále silnější než moderní obchodní model. S ohledem na velké výzvy, před kterými stojí mnoho evropských zemí, je velmi důležité posílit důvěru v odvětví přímého prodeje, dosáhnout větší transparentnosti, stanovit jasné rámcové podmínky pro přímý prodej atd.