Filters
Kategorie blogu
Close

Víte o tom, že...

... se společnost LR přihlásila do osvětového programu "Zodpovědná firma"? Tento projekt se týká zlepšení podmínek třídění odpadů ve firmách a zvýšení informovanosti v oblasti správného nakládání s odpady. Není nám lhostejné, jak se chováme k životnímu prostředí a třídění odpadů bereme jako jeden z dalších kroků, které chceme v rámci environmentálních projektů naší firmy podpořit.

Podle posledních průzkumů už třídí 2/3 obyvatel ČR a ani my nechceme být výjimkou. Není naším zájmem, aby se zbytečně plýtvalo surovinami, které se přitom dají znovu recyklovat a využít v podobě různých výrobků, se kterými se běžně setkáváte. Možná si to ani neuvědomujeme, ale většina pro nás běžných věcí v našem okolí je vyrobená právě z recyklovaných materiálů, ať už se jedná třeba o noviny, časopisy, skleničky, PET lahve nebo papír.

Samo třídění odpadů přitom není nic složitého. Stačí si osvojit jen pár pravidel a časem se to stane naprosto samozřejmou součástí každodenního života. Přitom to, že děláme něco pro životní prostředí, je pocit k nezaplacení.